Sano Garden - Mivagro s.r.o

Prejsť na obsah
Produkt v našej ponuke

Sano Garden

Univererzálny vysoko účinný dezinfekčný prostriedok aj pre dlhodobé skladovanie ovocia a zeleniny (ochrana proti plesniam a hnilobe); prípravok s dlhodobým účinkom.
New!
Sanosil Super 25 Ag
Sano Garden

Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok proti plesniam a hnilobe. Ničí 99,99% všetkých vírusov, baktérií a plesní. Zabraňuje krížovej kontaminácií.

Výhody používania:
•    Jednoduchá aplikácia;
•    Univerzálne použitie;
•    Dlhodobí účinok vďaka patentovanej formulácií;
•    Nefarbí a nemá žiadny zápach;
•    Vysoká účinnosť – ničí 99,99% všetkých vírusov, baktérií a plesní;
•    Možnosť použitia od 0 – 95°C;
•    Prakticky 100% odbúrateľný;
•    Netreba oplachovať a neutralizovať;
•    Žiadne vedľajšie účinky na ovocie a zeleninu;
•    Zloženie, ktoré nezanechá žiadne stopy dezinfekčného prostriedku na ovocí a zelenine určenej pre ľudskú spotrebu;
•    Schopnosť ničenia biofilmov;
•    Zabezpečuje možnosť dlhodobého skladovania;
•    Spĺňať všetky národné a medzinárodné kvalitatívne štandardy.

Rozsah použitia:
•    plodiny (zelenina, ovocie, kvety .....) pred a pri skladovaní
•    steny, stropy, podlahy a iné časti priestorov určených na skladovanie (pivnica, komora, garáž ...)
•    prepravky, debny, náradia, nástroje a iné pomôcky určené pre kontakt s plodinami

„Tajomstvo“ dezinfekčných prostriedkov Sanosil spočíva v dvojfázovom účinku a synergickom efekte ich hlavných komponentov – peroxidu vodíka a striebra.
Zjednodušene povedané: peroxid vodíka atakuje bunečné steny mikroorganizmov, striebro pôsobí v ich vnútri. Kým peroxid vodíka sa rozkladá na kyslík a vodu, stopy striebra zostávajú na dezinfikovanom povrchu. Sú neviditeľné, nie sú toxické, ale aktívne a účinne zabraňujú mikrobiologickej rekontaminácii.
Doteraz nebola zistená žiadna rezistencia mikroorganizmov na Sanosil.

Iné použitia v poľnohospodárstve:

Úprava vody
•    zavlažovanie, umývanie, chladenie
Rastliny
•    hydroponické živné roztoky
•    postreková voda / chladiaca voda
•    dezinfekcia ovzdušia
•    zariadenia, stroje, nástroje
•    dopravné pásy, prepravné zariadenia
Ochrana / konzervovanie
•    ochrana proti chorobám po zbere úrody
•    kvety, ovocie, zelenina, atď.
Spracovanie / skladovanie
•    skladovacie, spracovateľské a chladiace priestory
•    prepravné zariadenia, triediace linky, vozidlá
•    umývacie zariadenia
•    zariadenia na spracovanie, baliace materiály
•    chladiace systémy, pračky a zvlhčovače vzduchu, ventilačné šachty
•    pracovné odevy
Preprava / doprava
•    prepravné zariadenia, prepravky a pod.
•    prepravné a nákladné vozidlá

Účinné proti najviac vyskytujúcim sa patogénom:

Jablká

Modrá pleseň
Šedá pleseň
Čierna pleseň
Horká pleseň     
Penicillium expansum (f)
Botrytis cinerea (f)
Physalospora obtusa (f)
Glomerella cingulata (f)

Hrozno a drobné ovocie

Modrá pleseň  
Rhizopus hniloba    
Penicillium sp. (f)
Botrytis cinerea (f)
Rhizopus stolonifer (f)
Zemiaky

Fusáriová hľuzová hniloba
Mokrá hniloba
Bakteriálna mäkká hniloba
Slizovitá mäkká hniloba     
Fusarium spp. (f)
Pythium sp. (f)
Erwinia spp. (b)
Clostridium spp. (b)

Broskyne a slivky

Hnedá hniloba
Rhizopus hniloba
Šedá pleseň
Modrá pleseň
Alternaria hniloba
Gilbertella hniloba    
Monilinia fructicola (f)
Rhizopus stolonifer (f)
Botrytis cinerea (f)
Penicillium sp. (f)
Alternaria sp. (f)
Gilbertella persicaria (f)

Zemiaky

Bakteriálna mäkká hniloba
Čierna hniloba
Kruhová hniloba
Java čierna hniloba
Fusáriová povrchová hniloba
Fusáriová koreňová a byľová hniloba
Rhizopus mäkká hniloba
Uhľová hniloba    
Erwinia chrysanthemi (b)
Ceratocystis fimbriata (f)
Pythium spp. (f)
Diplodia gossypina (f)
Fusarium oxysporum (f)
Fusarium solani (f)
Rhizopus nigricans (f)
Marcrophomina sp. (f)

Paradajky a korenia

Alternaria hniloba
Buckeye hniloba
Šedá pleseň
Mäkká hniloba
Kyslá hniloba
Bakteriálna mäkká hniloba
Vyzretá hniloba    
Alternaria alternata (f)
Phytophthora sp. (f)
Botrytis cinerea (f)
Rhizopus stolonifer (f)
Geotrichum candidum (f)
Erwinia spp. (b) or Pseudomonas spp. (b)
Colletotrichum sp. (b)

Zelenina všeobecne

Vodná mäkká hniloba
Cottony leak
Fusáriová hniloba
Bakteriálna mäkká hniloba     
Sclerotinia sp. (f)
Pythium butleri (f)
Fusarium sp. (f)
Erwinia sp. (b) or Pseudomonas spp. (b)

* f = pleseň,  b = baktérie


Zoznam doteraz testovaných patogénov:

Absidia corymbiféra
Acinetobacter Iwoffii
Aeromonas salmonicida
Agrobacterium radiobacter
Alternaria alternata
Anthrax (Bacillus anthracis)
Aspergillus niger
Aspergillus niger-spores
Astenionella formosa

Bacillus cereus
Bacillus licheniformis
Bacillus mesenterious
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis spores (S.B.Aspergillus fumigatus Adenovirus)
Bacillus circulants vegetative and spores
Bacillus sp. marine
Bacteria cinerea
Bacteria erwinia
Botrytis cinerea
Burkholderia cepacia

Campylobacter jejuni
Candida albicans
CDC gr. IV c-2
Chlamidomonas sp.
Colera (V. cholerae)
Chryseomonas luteola
Chroomonas norstedtii
Ciliata g. sp.
Citro. fre.
Cladosporium cladosporoides
Clostidrium novyi
Clostidrium perfringens
Clostridium sporogenes
Coagulase +ve staphylococci
Comomonas acidovorans
Corynebact.
Criptomonas sp.
Cryptosporidium parvum

Dermatophagoides pteronyssinus

ECBO virus
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Enterococcus hirae
Erwinia carotovora
Eschericia coli

Flagellata apochromatica
Flavobacter/Cytophaga
Flavobacterium indologenes
Fragilaria sp.Fusarium
Fusarium spp.

Galionella sp.
G. candidum

Hepatitis B
Hepatitis C surrogate (BVDV)
Herpes simplex type 1
HIV-1

Influenza A virus
Influenza A, H5N1
Influenza A, H5, H7 and H9

Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae

Lactobacillus brevis
Lactobacillus lindneri
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus sp
Lactobacillus wild type
Legionella pneumophila
Leuconostoc mesenteroides
Listeria innocua
Listeria monocytogenes

Melosira var.
MRSA
Microsporum gypseum
Micrococcus luteus
Micrococci marine
Micrococcus pyogenes aureus
Micrococcus roseus
Micrococcus candidus
Mucor
Mycobacterium phlei
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium spez.

Nagleria fowleri
Naumaniella sp.
Neisseria meningitidis
Newcastle Disease virus
Nitzschia sp.

Ochrobactrum anthorpi
Orthopoxvirus vaccinia

Papovavirus SV-40
Paramyxo virus
Pasteurella
Pedicoccus damnosus
Pedicoccus sp
Penicillium
Penicillium digitatum
Penicillium roqueforti
Penicillium verrucosum
Pestis (Y. Pestis)
Pichia membranaefaciens
Poliovirus 1
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas chlororaphis
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas spec.
Pseudomonas syringae pv. Tomato

Ralstonia picketti
Rhizopus
Rotatoria g. sp.

Saccaromyces cerevisiae
Saccharomyces uvarum
Sacch.cereivisia var. uvarum ssp.carlsbergensis
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi
Salmonella sp.
Salmonella typhimurium
Salmonella typhi
Salmonella typhosa
Sarcina lutea
Staphylococcus agalactiae
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus faecium
Staphylococcus marcescens
Stephanodiscus hantzschii
Streptococcus faecalis
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes

Trichophyton mentagrophytes Pseudorabies virus
Trophozoite protozoa inl. Amoebae
Tuberculosis (Mycobacterium
Tuberculosis, resistant strain H37 Rv)
Tuberculosis (Mycobacterium
Tuberculosis, wild-type strain)

Vaccina virus
VRE
V. parahaemolyticus

Xanthomonas campestris

Zoogloea sp.

Zloženie: 5g/100g (5%) peroxidu vodíka
                 0,01g/100g (0,010%) striebra

Návod na použitie:
Prípravok Sanosil Super 25 Ag (S010 Ag) sa aplikuje neriedený v dávke 50–100ml/m2. Obsah 500ml rozprašovača Vám vystačí na 5-10m2 plochy, alebo povrchu ktorý potrebujte ošetriť.  Ošetrovaný povrch musí byť zbavený hrubých nečistôt, ktoré by zabránili kontaktu prípravku s povrchom. Požadovaný povrch, plochu, plodinu postriekajte odporúčaným množstvom prípravku a nechajte pred ďalšou manipuláciou pôsobiť 30-60min. Počas aplikácie nesmie teplota klesnúť pod bod mrazu.

Biocídny účinok: prípravok začína účinkovať v rozmedzí od 1-60min.

Vedľajšie účinky: žiadne

Skladovanie:
Skladujte v pôvodnom originálnom obale vo zvislej polohe. Skladujte na chladnom mieste. Chráňte pred vlhkosťou a pred mrazom. Nemiešajte s inými prípravkami, zmesami a látkami. Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov a chemikálii. Skladujte do 2 rokov od dátumu výroby.

Používajte biocídny prípravok bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie k výrobku.

Sanosil AG je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa od roku 1982 zaoberá výskumom, vývojom, výrobou a globálnou distribúciou dezinfekčných prostriedkov Sanosil® pre profesionálne i domáce využitie.  V súčasnosti sú produkty Sanosil® exportované do viac ako 40 krajín a distribuované profesionálnymi obchodnými organizáciami, výhradnými i nevýhradnými zástupcami, joint-venture partnermi, licenciami alebo vlastnými dcérskymi spoločnosťami.

INÉ POUŽITIE

Rozsah použitia iného použitia:
•    Dezinfekcia kuchyne, kúpeľne, sprchy, toalety, atď.
•    Kuchyňa  - podlahy, steny, stropy, pracovné dosky, zariadenia, nástroje
•    Sanitárne zariadenia - podlahy, steny a stropy vo vlhkých priestoroch, kúpeľne, umývadlá, toalety, práčovňa
•    Izby - podlahy, steny, stropy , postele, prikrývky, koberce
•    Klimatizačné systémy / Vetranie - práčky vzduchu, zvlhčovače, ventilačné šachty

Účinnosť:
Anthracis, amoebae, cholera, ECBO, herpes, hepatitídy, HIV, chrípka, vtáčia chrípka (H5N1, H5, H7 a H9), Legionárska choroba, listeria, meningitída, MRSA (Methicilín rezistentný Staphylococcus aureus), mycoderins, Newcastle obrna, pseudorabies, tuberkulóza, vaccina, VRE.

Aplikácie:
•    Plesnivé rohy, malé plesnivé povrchy na stenách
•    Povrchové plesne
•    Plesne v sprche alebo okolo vane:
•    Plesňové škvrny na tmeli:
•    Drevené časti, nábytok, rohy okien
•    Plesne na okne a tesneniach chladničky
•    Plesnivé textílie
•    Koža

POUŽITIE PRÍPRAVKU SANO GARDEN PO POVODNI

Problémy vznikajúce po povodni
Prenikanie vody do budov môže byť spôsobené povodňami, netesnosťami strechy, únikom pitnej vody, kumuláciou a neodtekaním odpadových vôd, únikom pary, atď. Poškodenie budovy vodou sa môže stať významným zdrojom mikrobiálnej kontaminácie, najmä pokiaľ ide o odpadové vody a povodne.
Voda môže byť odčerpaná v relatívne krátkom časovom období. Stavebné materiály a zariadenia sú obyčajne vážne poškodené vodou a pokryté bahnom. Kontaminované bahno začne čoskoro zapáchať a pravdepodobne dôjde ku vzniku plesní a mikrobiologickej kontaminácii. V tomto okamihu nastáva vysoké riziko infekcie pre obyvateľov budovy.

Tipy pre vyčistenie
Po odčerpaní vody zo zaplavených miestností je dôležité kontaktovať vášho poisťovacieho agenta, aby preskúmal poškodenie a aby ste si prediskutovali poistné nároky. Po vybavení poistných záležitostí môže začať postup čistenia. Odstráňte všetky zariadenia, zlikvidujte všetok poškodený nábytok a materiály. Vyumývajte a očistite kefou bahno so zvláštnym dôrazom na rohy a malé praskliny. Všetky steny a zariadenia by mali byť dôkladne vystriekané čistou vodou.   
Ako užitočné pri tomto čistení sa ukázali detergenty na odbúravanie tukov. Vhodný produkt je čistiaci a dezinfekčný prostriedok Sano Clean. Tento produkt má vynikajúce čistiace vlastnosti. Jeho dezinfekčné komponenty sú ideálne na predúpravu s následnou dezinfekciou prostriedkom SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag).

Dezinfekcia po čistení
Po odčerpaní vody a vyčistení celej budovy je potrebné vydezinfikovať všetky zasiahnuté plochy, čím sa výrazne znižuje riziko infekcie fekálnymi a ďalšími patogénnymi mikroorganizmami. Súčasne môže dochádzať aj k potláčaniu nepríjemného zápachu.  
Dôkladná dezinfekcia tiež zabraňuje kontaminácii plesňami za predpokladu, že dezinfekčný prostriedok je účinný proti plesniam.

Dôležité požiadavky, ktoré musí spĺňať dezinfekčný prostriedok
Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu vodou poškodenej budovy musí spĺňať nasledovné základné požiadavky:
Dezinfekčný prostriedok by nemal mať žiadne medzery vo svojej účinnosti, t. j. mal by byť účinný proti baktériám, vírusom, kvasinkám, hubám, plesniam a riasam.
Nemal by uvoľňovať žiadne jedovaté alebo výbušné / horľavé plyny.
Mal by byť spoľahlivý, bezpečný a ľahko manipulovateľný.
Nemal by spôsobovať žiadne poškodenie životného prostredia (podzemných vôd, rýb a iných živočíchov).
Mal by mať dlhotrvajúci biocídny účinok.
Pri aplikácii vo vnútorných priestoroch by sa nemali vytvárať žiadne zapáchajúce látky.
Mal by byť kompatibilný so širokou škálou materiálov, aby sa väčšina povrchov mohla čistiť tým istým dezinfekčným prostriedkom.

Dezinfekčný prostriedok Sano GARDEN (Sanosil Super 25 Ag) spĺňa všetky hore uvedené požiadavky

Opis dezinfekčného prostriedku SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag)

SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag) je vysokoúčinný, širokospektrálny dezinfekčný prostriedok založený na účinkoch peroxidu vodíka a striebra. Je charakterizovaný širokým spektrom účinnosti, zároveň je spoľahlivý, bezpečný a ľahko sa s ním manipuluje.
Vynikajúca účinnosť proti gram pozitívnym baktériám, gram negatívnym baktériám, spórom, vírusom, kvasinkám, hubám* a plesniam* je opakovane testovaná a preukazovaná.
Je šetrný k životnému prostrediu a úplne neškodný; je netoxický, bez zápachu a bez chuti.
Nedráždi pokožku a nevyvoláva žiadne alergické reakcie.
Nemá karcinogénne a mutagénne účinky.
Je prakticky 100% odbúrateľný.
* Na odstránenie plesní odporúčame použiť náš výrobok SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag), dezinfekčný prostriedok špeciálne vyvinutý na boj proti kontaminácii plesňami.

Princíp práce
SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag) je multi-komponentný dezinfekčný prostriedok.
Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného výrobného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrených plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabraňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.
Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunečné steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunečných stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii alebo vyzrážaniu. Opätovná kontaminácia povrchov ošetrených SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag) je merateľne sťažená (bakteriostatický účinok). Prostredníctvom odstránenia spórov plesní* je zabránené ich opätovnému rastu.
* Na odstránenie plesní odporúčame použiť náš výrobok SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag), dezinfekčný prostriedok špeciálne vyvinutý na boj proti kontaminácii plesňami).

Aplikácie
SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag) sa rovnomerne nanáša na čisté a suché povrchy (ktoré sa už nelesknú od vlhkosti), neriedený, pomocou vhodného striekacieho zariadenie / postrekovača. V prípade vysoko kontaminovaných povrchov môže dochádzať k tvorbe slabej peny.
Expozičný čas: cca 4 - 12 hodín (najvhodnejšie cez noc).
Takto ošetrené izby môžu byť prístupné kedykoľvek, bez zvláštnych ochranných opatrení.
Dávkovanie: cca 0,2 l na m2
V prípade silného znečistenia odporúčame opakovať aplikáciu.

Vysušovanie budovy
Po dokončení dezinfekcie je nanajvýš dôležité začať dôkladne vysušovať budovu. Preto je nevyhnutné používanie vyhrievacích ventilátorov a odvlhčovacích zariadení.
V závislosti na tom, ako dlho stavba bola pod vodou, sušiaca fáza môže trvať dni až týždne.
Ak sa počas sušenia vytvárajú nepríjemné pachy, je nutné opakovať postup dezinfekcie pomocou dezinfekčného prostriedku SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag).
Aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie plesňami, neodporúčame prinášať akékoľvek vybavenie a zariadenia / príslušenstvo do budovy pred jej dôkladným vysušením.

V prípade znečistenia plesňami
Napriek všetkým prijatým opatreniam sa môže stať, že na povrchu začína rásť pleseň. Viditeľný rast plesní  možno úspešne eliminovať fungicídnym prostriedkom SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag), s hlavnými komponentmi peroxidu vodíka a striebra, je úplne netoxický, na rozdiel od mnohých fungicídnych prípravkov, ktoré sú na trhu k dispozícii.
Pri úprave postihnutej oblasti sa do prostredia okrem kyslíka (O2) neuvoľňuje žiadna iná látka. Preto sa pri použití SanoGARDEN (Sanosil Super 25 Ag) netreba obávať žiadnych negatívnych vedľajších účinkov.

Použitie

Univererzálny vysoko účinný dezinfekčný prostriedok aj pre dlhodobé skladovanie ovocia a zeleniny (ochrana proti plesniam a hnilobe); prípravok s dlhodobým účinkom


Ďalšie užitočné odkazy:


Návrat na obsah