Trenolin Bouquet PLUS DF - Mivagro s.r.o

Prejsť na obsah
Produkt v našej ponuke

Trenolin Bouquet PLUS DF

TRENOLIN Bukett PLUS DF

- pektolytický enzým na uvoľnenie arómy z hrozna, muštu a v dokvášajúcom víne

TRENOLIN Bukett PLUSDF je určený na odbúranie pektínu v rmute a mušte. Okrem toho sa vyznačuje betaglukozidázovou aktivitou, pomocou ktorej sa uvoľňujú do vína špecifické viazané aromatické komponenty (terpény). Uvoľnením prirodzených terpénov z aromatických odrôd hrozna, sa vína stávajú aromaticky silnejšie a plnšie. Najvýraznejšie je to pri aromatických odrodách ako napr. Tramín, Iršay, Muškát, Müller Thurgau, Rýnsky rizling apod.

Použitie a dávkovanie:
Najlepším okamihom na použitie enzýmu je doznievajúce kvasenie. Doporučená dávka 10ml/hl sa môže priamo pridať do dokvášajúceho mladého vína. O premiešanie sa postará doznievajúca kvasná aktivita kvasiniek. Požadované množstvo enzýmu sa rozpustí v cca. 5 násobnom množstve vína a vleje sa do kvasnej nádoby. Použitie v mladom víne je tiež možné, ale teplota vína by nemala klesnúť pod 15oC. Enzým nedoporučujeme používať pri výrobe červených vín, pretože pôsobením enzýmu môže dôjsť ku strate farebnosti.
Použitie produktu - TRENOLIN Bukett DF

  • TRENOLIN Bukett DF  
    Buket zdravého vína je determinovaný buketnými látkami nachádzajúcimi sa vo východzej surovine, t. j. v hrozne. Tietobuketné látky sú v hrozne pevne viazané, a pri bežnom spracovaní sa do muštu dostávajú  v obmedzenom množstve. Enzýmy s betaglukozidázovou aktivitou, sa nachádzajú aj v hrozne. Ich koncentrácia je však taká nízka, že požadovanýefekt získania arómy je možný ich pôsobením počas dlhšieho času, t.j. odležaním rmutu počas niekoľkých dní. Tentospôsob je však nevýhodný z hľadiska nutného sírenia rmutu a extrakcie nežiadúcich polyfenolických látok, ktoré potomvo   víne   spôsobujú   problémy   so   stabilitou   a   senzorikou.   Nezanedbateľné   je   aj   nebezpečenstvo   mikrobiologickejkontaminácie muštu. Najvýhodnejším riešením je použitie preparátu  Trenolin Bouquet PLUS, čím sa odstránia nežiadúce vedľajšie účinky nakvášania rmutu.


Ďalšie užitočné odkazy:


Návrat na obsah